Protectia datelor cu caracter personal

Elk Farm S.R.L cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului Elk Farm S.R.L, clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Va rugam sa parcurgeti aceasta Politica si sa ne adresati orice solicitare de detalii la datele de contact mentionate mai jos.

In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal dar si in termenii si conditiile generale, din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul Elk Farm S.R.L
Conform cerintelor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Elk Farm S.R.L administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului Elk Farm S.R.L

Prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, sunteti de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal

Elk Farm S.R.L colecteaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri de prelucrare:

  • Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul Elk Farm S.R.L
  • Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor Elk Farm S.R.L, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newsletter.
  • Activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul Elk Farm S.R.L) imbunatatirea calitatii serviciilor de reparatii si intretinere a produselor comercializate prin activitatea desfasurata in cadrul serviciului Call Center; efectuarea interventiei de service, inlocuiri de produse.
  • In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
Pentru administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul Elk Farm S.R.L

Adresa de e-mail, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit website-ul Elk Farm S.R.L, alte informatii care rezulta din folosirea aplicatiilor de tip cookies;

Pentru activitati de post vanzare, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul Elk Farm S.R.L imbunatatirea calitatii serviciilor de reparatii si intretinere a produselor comercializate prin activitatea desfasurata in cadrul serviciului Call Center, inlocuiri de produse:

– adresa de e-mail

In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ca Elk Farm S.R.L sa realizeze activitatile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Elk Farm S.R.L de a va furniza respectivele servicii, informatii, de a raspunde solicitarilor dvs. sau de a realiza orice alte activitati din cele listate mai sus.

3. Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal

In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, Elk Farm S.R.L poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:

– furnizori de servicii de marketing (Mailchimp)

Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal catre Elk Farm S.R.L acceptati (in masura in care un acord din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:

– sa fie incluse in baza de date Elk Farm S.R.L si ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre Elk Farm S.R.L, inclusiv afiliatii si colaboratorii sai pentru desfasurarea si/sau derularea activitatilor care se incadreaza in scopurile de prelucrare de mai sus; acest consimtamant include si prelucrarea datelor legate de locatia echipamentului dvs, conform celor mentionate mai sus.
– sa poate fi transferate de catre Elk Farm S.R.L atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati, conform informatiilor de mai sus, pentru desfasurarea de catre acestea de activitati proprii legate de promovare si marketing si alte activitati conexe acestora.

4. Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:

  • de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
  • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
  • de interventie asupra datelor dvs. cu caracter personal;
  • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
  • de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile  legii – in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare;
  • de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie.

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre Elk Farm S.R.L la adresa cont office@elkfarm.cro

Puteti sa va opuneti oricand si fara justificare, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre office@elkfarm.ro  a unei solicitari scrise, datate si semnate in acest sens. In acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi inaintata catre departamentul specializat al Elk Farm S.R.L care gestioneaza aceste solicitari; este posibil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca optiunea dumneavoastra a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

De asemenea, puteti sa va opuneti oricand, din motive intemeiate si legitime, conform legii, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul prelucrarii de catre Elk Farm S.R.L, cu exceptia cazului in care exista prevederi legale contrare. In acest scop, puteti inainta Elk Farm S.R.L  o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de posta: Elk Farm S.R.L, str. Principala nr.134 Izvoare sau un e-mail la office@elkfarm.ro  in acest caz, solicitarea dumneavoastra va fi inaintata catre departamentul specializat al Elk Farm S.R.L  care gestioneaza aceste solicitari si veti primi un raspuns din partea Elk Farm S.R.L si orice alte informatii relevante legate de solicitarea dvs.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.

5. Durata prelucrarii datelor va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie conform cerintelor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, Elk Farm S.R.L  poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.
Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, cercetare / studii de piata.

6. Alte informatii

Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta.

La incheierea operatiunilor de prelucrare, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in acest document.
Pentru inregistrarea eronata a datelor personale cauzata de softul de indexare a datelor, Elk Farm S.R.Lnu isi asuma nicio responsabilitate.

Va semnalam faptul ca niciun program de securizare a informatiilor nu este infailibil.